Update: nová pravidla pro vstup na území ČR od 11.5.2020

Od 11. května 2020 budou platit zcela nové podmínky pro vstup do České republiky stanovené usnesením vlády ČR č. 511/2020 ze 4. května 2020 (dřívější usnesení č. 387/2020, 443/2020 a 495/2020 platné do 10. května 2020 se zrušují) – a to po dobu trvání nouzového stavu, který byl prodloužen do 17. května 2020.

Kromě již existující privilegované skupiny osob s povolením cestovat v době koronavirové pandemie může na území České republiky vstoupit každý, kdo při překročení hranic doloží negativní test na koronavirus, který není starší než 4 dny, a kdo oznámí svůj úmysl přicestovat do ČR vyplněním online formuláře. Výsledek testu, který musí být potvrzený lékařem nebo laboratoří, by měl být předložen na česko-anglickém formuláři (oba jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz).

Cizinci s povolením k pobytu v České republice a občané České republiky, kteří při vstupu na území ČR nepředloží aktuální test, musí na čtrnáct dní do karantény, kterou lze nyní evidentně zkrátit dodatečným předložením negativního testu.

Zda pacienti vyléčení z koronaviru a tím pádem imunní, kteří mohou předložit pouze positivní test, smí přicestovat do ČR, není jasné. Zakázat vstup těmto osobám, jejichž počet bude v budoucnu stoupat, by však bylo nepřiměřené a protiprávní, protože tyto osoby už nehrají žádnou roli při šíření pandemie.

Od 11. května 2020 se také otevřou další hraniční přechody a i mezinárodní železniční doprava do Rakouska (Vídně, Lince) a Německa (Mnichova, Norimberku a Drážďan) má být znovu obnovena. Pravidla pro vstup na území České republiky však zůstanou zachována.

Důležité je, že omezení přeshraničního pohybu bude po skončení nouzového stavu opět zrušeno – tzn. od 18. května 2020. Zda k tomu skutečně dojde, však zatím není jisté, neboť se již nyní diskutuje o tom, jak bude možné zachovat omezení i po skončení nouzového stavu.

Veřejné prohlášení Česko-německého spolku právníků k omezení cestování naleznete zde.

Překlad z německého do českého jazyka: Iva Wolter, soudní tlumočnice v SRN, Dolmetschbar

Veröffentlicht in News.